Ό Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994) απαντάει σε Αμερικανό Προτεστάντη για τα Άγια Λείψανα & μετά από 6 μήνες βαπτίζεται Ορθόδοξος στην Αμερική

http://australiasaintpaisiosofmyheart.wordpress.com

AUSTRALIA & SAINT PAISIOS OF MY HEART

8426f2d4-f189-4fed-a2ad-d71c2a857345.jpg

ΟΣΙΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ.jpg

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

12 Ιουλίου

url-1.jpg

Ό Άγιος Παΐσιος απαντάει

σε Αμερικανό Προτεστάντη για τα Άγια Λείψανα

& μετά από 6 μήνες βαπτίζεται

Ορθόδοξος στην Αμερική

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET – ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

«Ὁ προτεστάντης πάστορας ἄνοιξε συζήτησι γιά τά ἅγια λείψανα. Ἰσχυριζόταν ὅτι ὅλα τά ὀστά τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἴδια καί ὅτι δέν πρέπει κάποια νά τά ξεχωρίζουμε καί νά τά προσκυνοῦμε. Τότε ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης μέ πάρα πολύ καλό τρόπο τοῦ λέει:

—Δέν εἶναι ἔτσι ὅπως τά λές, γιατί, νά, χθές εἶχε ἔλθει ἐδῶ ἕνας πατέρας κι εἶχε φέρει μαζί του τό γυιό του, πού εἶχε κωφό καί ἄλαλο δαιμόνιο καί δέν μιλοῦσε ποτέ, καθόλου. Ἐγώ κάποια στιγμή μπῆκα μέσα στό κελί μου, γιά νά φέρω ἕνα μικρό λείψανο, δάκτυλο, τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου, τό ὁποῖο ἔχω. Ὅταν τό πῆρα στά χέρια μου, μέσα στό κελί, χωρίς νά μέ βλέπη κανείς, τότε ἔξω στήν αὐλή τό δαιμονισμένο ἄλαλο παιδί ἄρχισε νά κραυγάζη: “Μή, θά μέ κάψη!”. Ὅταν, λοιπόν, βγῆκα καί τό σταύρωσα μέ τό λείψανο τοῦ Ἁγίου, τό παιδί ἔγινε καλά, κι ἀπό κείνη τή στιγμή καί μετά μιλᾶ καί εἶναι μιά χαρά! Βλέπεις, δέν σοῦ μιλάω θεωρητικά, ἀλλά ἔχω καί μεγάλη πεῖρα ἀπό πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.

Κοιτάζει ὁ Γέροντας τόν προτεστάντη πάστορα μέ ᾽κεῖνο τό ἐξαγνισμένο, τό πλημμυρισμένο ἀπό καλοσύνη βλέμμα του καί συνεχίζει:

—Θά σοῦ πῶ κάτι, δέν θέλω ὅμως νά μέ παρεξηγήσης, ἐπειδή δέν τό λέω ἀπό ὑπερηφάνεια, ἀλλά ἀπό ταπείνωσι κι ἀγάπη. Ἐμεῖς ἔχουμε τήν Παναγία ὡς μητέρα μας, ἐνῶ ἐσεῖς εἶσθε σάν ὀρφανά, δίχως μητέρα, γιατί δέν Τήν δέχεσθε. Ὅταν ἐπέστρεψαν στήν Ἀμερική [μέ τόν ὀρθ. ἱερέα πού τόν συνόδευε] καί πέρασαν ἕξι μῆνες ἀπό τήν ἐπίσκεψί τους στό Γέροντα, ὁ πάστορας ὁμολόγησε ὅτι εἶχε ἔντονα αἰσθανθῆ αὐτή τήν πνευματική ὀρφάνια καί μέ τίς εὐχές τοῦ Γέροντα βαπτίσθηκε Ὀρθόδοξος».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

εκδ. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

2108220542

ΑΘΗΝΑ 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s